Att
       Köpa hemsidor


  Guide till att köpa rätt hemsida

 

Köpa hemsidor

 

När man ska köpa en hemsida finns det flera parametrar att ta hänsyn till. För att få en så bra produktion som möjligt är det viktigt att sidan från början har ett klart syfte.

·         Vem riktar sig hemsidan till?

·         Vilket budskap vill vi komminucera till våra besökare?

·         Vad vill vi att våra besökare skall göra på hemsidan eller efter att de har besökt den?

Dessa frågor är grunden till att ta reda på vad sidan har för syfte. Därefter bör man också ha i åtanke på vilket sätt som sidan skall marknadsföras, eftersom detta kommer att påverka sidans uppbyggnad.

Genom att ha en klar plan innan produktionen startar kan man spara både tid och pengar, samtidigt som man också har goda möjligheter att få en så god produktion som möjligt. Det är en fördel om leverantören av hemsidan har god insikt i er marknadsförings plan och syfte med hemsidan. Då finns också ofta möjlighet att få tips eller råd om uppbyggnaden av sidan.

Även framtidsplanerna för hemsidan är en väsentlig del och bör delges till hemside leverantören ni köper hemsidan av, detta på grund av att om det finns planer på att bygga ut sidan på ett särskilt sätt så kan det vara en fördel att bygga öppningar för dessa moduler. Det kan också påverka valet av plattform som sidan byggs på, eftersom dessa är olika lätta att bygga vidare på.

När man köper hemsidan är det av största vikt att gå igenom dessa punkter ovan noga.

Köp av hemsidor är ju självklart också en prisfråga, då är det viktigt att veta vad det är man betalar för, hur stor del av kostnaden ligger på designen, hur mycket på kodningen, och vilka kostnader täcker man för produktionsbolaget? I vissa fall kan plattformen vara en stor del av kostnaden för produktionen, oavsett om det är en fördel för slutanvändaren eller inte.

Be gärna webbyrån specificera de olika kostnaderna, kanske inte exakt, men att få en hum om detta visar ofta på att offerten som ni fått är genomtänkt och inte bara draget från höften.

Projektbeskrivningen är en stor del av beställningen av hemsidan. Detta dokument bestämmer vilka funktioner som ska finnas med på hemsidan, och vilka parametrar som visar om hemsidan är färdig eller inte. Detta är självklart viktigast om det blir någon dispyt mellan beställare och leverantör. Då är det detta dokument som båda parter kommit överens om.

Gällande design är det självklart svårt att godkänna endast genom en löpande text, men de flesta webbyråer ger designförslag som kunden kan ta ställning till innan själva produktionen börjar. Detta är en god service och bör efterfrågas innan så man är säker på att hemsidan man köper kommer att följa företagets grafiska profil och det intryck man vill göra på sina besökare. 

Efter köpet är genomfört oc fakturan attesterad så är det självklart också viktigt med uppföljning av arbetet. Ofta så visar det sig att vissa funktioner inte fungerar helt korrekt eller det upptäcks buggar i systemet. Inte allt för sällan skapas dessa av användaren själv, och leverantören är inte att skylla, dock har dessa oftast möjlighet att på ett väldigt lätt sätt rätta till detta, och då är det en fördel att ha en betrodd leverantör som gärna hjälper till att åtgärda fel oavsett vem som skapat dessa. Detta förutsätter självklart att det rör sig om mera triviala buggar och inte helt nya funktioner som inte ingick i beställningen. Stora uppdateringar måste självklart en leverantör ha betalt för, och att försöka få för mycket gratis är sällan en bra strategi för att skapa långsiktiga relationer.